Hoe gaat de opname

Tijdens de inspectie neemt de inspecteur alle bijzonderheden van uw woning op welke noodzakelijk zijn om het energielabel te kunnen bepalen. Dit door middel van detailfoto’s, notities en metingen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de installaties, ramen , isolatie enzovoort.

Bij zaken welke niet direct zichtbaar zijn zoals het typeplaatje van zonnepanelen volstaat ook een bewijslast in de vorm van een factuur met daarop vermeld het merk, type en jaartal. Of denkend aan de isolatie van een platdak, deze is in de praktijk niet of moeilijk te zien. bij een bewijslast op een andere wijze kan de aangebrachte isolatie worden meegerekend. deze bewijslasten mogen tijdens de opname worden overhandigd.