Certificering

Energielabel-Plus is volledig gecertificeerd voor de volgende onderdelen:

  • opstellen en registreren energielabel woning basis
  • opstellen en registreren energielabel woning detail
  • opstellen en registreren energielabel utiliteit basis
  • opstellen en registreren energielabel utiliteit detail
  • BENG berekening woning
  • BENG berekening utiliteit

Werkzaamheden van Energielabel-Plus betreffende energielabels vallen onder het certificaat van EP-labels en Advies (BRL 9500, NTA8800). Om dit certificaat te behouden, voert een Certificerende Instelling (CI) steekproeven uit. Ook op locatie. Wanneer een gebruiker geen medewerking verleent aan het onderzoek van de CI, is deze gemachtigd het betreffende energielabel terug te trekken uit de database van RVO.nl. Dit leidt mogelijk tot het intrekken van de BRL 9500 certificering EP labels en Advies.

Daarnaast attenderen wij u erop dat gebouwgegevens opgenomen in het monitoringsbestand geregistreerd worden bij RVO.nl. De opdrachtgever heeft altijd het recht om het volledige projectdossier bij Energielabel-Plus op te vragen.

Op alle werkzaamheden van Energielabel-Plus is de nieuwe regeling 2011 ‘Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ van toepassing.
https://www.nlingenieurs.nl/assets/pdfs/976e0ef3b6/Rechtsverhouding-DNR2011-juli2013-NED.pdf