Basis of Detail opname

Een opname kan worden opgenomen in twee varianten. De basis en de detail variant. Bij de basis variant kan er in veel gevallen met forfaitaire waardes worden gerekend. De detail methode is echter een veel uitgebreidere methode waar koude bruggen en dergelijke moeten worden uitgerekend. Deze detail methodiek is verplicht voor woningen met een oplevering van na 01-01-2021. De basis methodiek volstaat bij woningen vóór deze datum. Eenmaal een detail energielabel ontvangen kan er in de toekomst geen basis label meer worden afgegeven en zal ten allen tijde de detail methodiek moeten worden toegepast. In de praktijk zal er hoofdzakelijk voor de basis methode gekozen worden wanneer dit mogelijk is.

Bovenstaande geldt voor woningen en utiliteitspanden.

Voor een nieuw te bouwen object dient een BENG-berekening te worden opgesteld waarop een bouwvergunning kan worden aangevraagd. Deze wordt geregistreerd in de detail-methodiek.